2017 Reading List

September

September 1 – Psalm 22; 1 Kings 5:1-6:7; Acts 28:1-16; Mark 14:27-42

September 2 – Psalm 116, 117; 1 Kings 7:51-8:21; Acts 28:17-31; Mark 14:43-52

September 3 – Psalm 26; Jeremiah 15:15-21; Romans 12:1-8; Matthew 16:21-27

September 4 – Psalm 9, 15; 2 Chronicles 6:32-7:7; James 2:1-13; Mark 14:53-65

September 5 – Psalm 26, 28; 1 Kings 8:65-9:9; James 2:14-26; Mark 14:66-72

September 6 – Psalm 38; 1 Kings 9:24-10:13; James 3:1-12; Mark 5:1-11

September 7 – Psalm 37; 1 Kings 11:1-13; James 3:13-4:12; Mark 15:12-21

September 8 – Psalm 31; 1 Kings 11:26-43; James 4:13-5:6; Mark 15:22-32

September 9 – Psalm 30, 32; 1 Kings 12:1-20; James 5:7-20; Mark 15:33-39

September 10 – Psalm 119:33-48; Ezekiel 33:1-11; Romans 12:9-21; Matthew 18:15-20

September 11 – Psalm 44; 1 Kings 13:1-10; Philippians 1:1-11; Mark 15:40-47

September 12 – Psalm 45; 1 Kings 16:23-34; Philippians 1:12-30; Mark 16:1-20

September 13 – Psalm 49, 53; 1 Kings 17:1-24; Philippians 2:1-11; Matthew 2:1-12

September 14 – Psalm 118; Numbers 21:4-9; 1 Peter 3:17-22; John 3:11-17

September 15 – Psalm 51; 1 Kings 18:20-40; Philippians 3:1-16; Matthew 3:1-12

September 16 – Psalm 55; 1 Kings 18:41-19:8; Philippians 3:17-4:7; Matthew 3:13-17

September 17 – Psalm 103; Romans 14:5-12; Matthew 18:21-35

September 18 – Psalm 64, 65; 1 Kings 21:1-16; 1 Corinthians 1:1-19; Matthew 4:1-11

September 19 – Psalm 61, 62; 1 Kings 21:17-29; 1 Corinthians 1:20-31; Matthew 4:12-17

September 20 – Psalm 119:73-96; 1 Kings 22:1-18; 1 Corinthians 2:1-13; Matthew 4:18-25

September 21 – Psalm 19, 112; Isaiah 8:11-20; Romans 10:1-15; Matthew 13:44-52

September 22 – Psalm 73; 2 Kings 1:2-17; 1 Corinthians 3:16-23; Matthew 5:11-16

September 23 – Psalm 23, 27; 2 Kings 2:1-18; 1 Corinthians 4:1-7; Matthew 5:17-20

September 24 – Psalm 145; Jonah 3:10-4:11; Philippians 1:21-27; Matthew 20:1-16

September 25 – Psalm 77, 79; 2 Kings 5:1-19; 1 Corinthians 4:8-21; Matthew 5:21-26

September 26 – Psalm 78; 2 Kings 5:19-27; 1 Corinthians 5:1-8; Matthew 5:27-37

September 27 – Psalm 119:97-120; 2 Kings 6:1-23; 1 Corinthians 5:9-6:8; Matthew 5:38-48

September 28 – Psalm 146, 147; 2 Kings 9:1-16; 1 Corinthians 6:12-20; Matthew 6:1-18

September 29 – Psalm 8, 148; Job 38:1-7; Hebrews 1:1-14; Mark 13:21-27

September 30 – Psalm 136; 2 Kings 11:1-20; 1 Corinthians 7:10-24; Matthew 6:19-24

August

August 1 – Psalm 68; 2 Samuel 3:6-21; Acts 16:6-15; Mark 6:30-46

August 2 – Psalm 119:73-96; 2 Samuel 3:22-39; Acts 16:16-24; Mark 6:47-56

August 3 – Psalm 70; 2 Samuel 4:1-12; Acts 16:25-40; Mark 7:1-23

August 4 – Psalm 73; 2 Samuel 5:1-12; Acts 17:1-15; Mark 7:24-37

August 5 – Psalm 75, 76; 2 Samuel 5:22-6:11; Acts 17:16-34; Mark 8:1-10

August 6 – Psalm 99; Exodus 34:29-35; 2 Peter 1:13-21; Luke 9:28-36

August 7 – Psalm 80; 2 Samuel 7:1-17; Acts 18:1-11; Mark 8:11-21

August 8 – Psalm 78:1-39; 2 Samuel 7:18-29; Acts 18:12-28; Mark 8:22-33

August 9 – Psalm 119:97-120; 2 Samuel 9:1-13; Acts 19:1-10; Mark 8:34-9:1

August 10 – Psalm 85, 86; 2 Samuel 11:1-27; Acts 19:11-20; Mark 9:2-13

August 11 – Psalm 91, 92; 2 Samuel 12:1-14; Acts 19:21-41; Mark 19:14-29

August 12 – Psalm 136; 2 Samuel 12:15-31; Acts 20:1-16; Mark 9:30-41

August 13 – Psalm 29; Jonah 2:1-9; Romans 9:1-5; Matthew 14:22-33

August 14 – Psalm 89:19-52; 2 Samuel 13:23-39; Acts 20:17-38; Mark 9:42-50

August 15 – Psalm 113, 115; Jeremiah 31:1-14; Acts 21.1-14; Mark 10:1-16

August 16 – Psalm 119:121-144; 2 Samuel 14:21-33; Acts 21:15-26; Mark 10:17-31

August 17 – Psalm 105; 2 Samuel 15:1-18; Acts 21:27-36; Mark 10:32-45;

August 18 – Psalm 102; 2 Samuel 15:19-37; Acts 21:37-22:16; Mark 10:46-52

August 19 – Psalm 108:1-13; 2 Samuel 16:1-23; Acts 22:17-29; Mark 11:1-11

August 20 – Psalm 67; Isaiah 56:1-7; Romans 11:13-32; Matthew 15:21-28

August 21 – Psalm 106; 2 Samuel 17:24-18:8; Acts 22:30-23:11; Mark 11:12-26

August 22 – Psalm 120, 121, 122; 2 Samuel 18:9-18; Acts 23:12-24; Mark 11:27-12:12

August 23 – Psalm 119:145-176; 2 Samuel 18:19-23; Acts 23:23-35; Mark 12:13-27

August 24 – Psalm 84; Isaiah 52:7-10; Revelation 21:1-14; Mark 12:28-35

August 25 – Psalm 141; 2 Samuel 19:24-43; Acts 24:24-25:12; Mark 12:35-44

August 26 – Psalm 104; 2 Samuel 23:1-17; Acts 25:13-17; Mark 13:1-13

August 27 – Psalm 138; Isaiah 51:1-6; Romans 11:33-36; Matthew 16:13-20

August 28 – Psalm 4, 7; 1 Kings 1:5-31; Acts 26:1-23; Mark 13:14-27

August 29 – Psalm 10, 11; 1 Kings 1:38-2:4; Acts 26:24-27:8; Mark 13:28-37

August 30 – Psalm 12, 13, 14; 1 Kings 3:1-15; Acts 27:9-26; Mark 14:1-11

August 31 – Psalm 18; 1 Kings 3:16-28; Acts 27:27-44; Mark 14:12-26

July

July 1 – Psalm 107:33-43; 1 Samuel 9:15-10:1; Acts 7:30-43; Luke 22:39-51;

July 2 – Psalm 89:1-18; Isaiah 2:10-17; Romans 6:3-11; Matthew 10:34-42;

July 3 – Psalm 106:19-48; 1 Samuel 10:17-27; Acts 7:44-8:1; Luke 22:52-62;

July 4 – Psalm 33; Micah 4:1-5; James 5:7-10; Revelation 21:1-17;

July 5 – Psalm 128, 129, 130; 1 Samuel 12:1-25; Acts 8:14-25; Luke 23:1-12;

July 6 – Psalm 131, 132, 133; 1 Samuel 13:5-18; Acts 8:26-40; Luke 23:13-25;

July 7 – Psalm 140, 142; 1 Samuel 13:19-14:15; Acts 9:1-9; Luke 23:26-31;

July 8 – Psalm 144; 1 Samuel 14:16-30; Acts 9:10-19; Luke 23:32-43;

July 9 – Psalm 145; Zechariah 9:9-12; Romans 7:21-8:6; Matthew 11:25-30;

July 10 – Psalm 1, 2, 3; 1 Samuel 15:1-23; Acts 9:19-31; Luke 23:44-56

July 11 – Psalm 5, 6; 1 Samuel 15:24-35; Acts 9:32-43; Luke 23:56-24:11;

July 12 – Psalm 119:1-24; 1 Samuel 16:1-13; Acts 10:1-16; Luke 24:12-35;

July 13 – Psalm 18:1-19; 1 Samuel 16:14-17:11; Acts 10:17-33; Luke 24:36-53;

July 14 – Psalm 16, 17; 1 Samuel 17:17-30; Acts 10:34-48; Mark 1:1-13;

July 15 – Psalm 20, 21:1-13; 1 Samuel 17:31-49; Acts 11:1-18; Mark 1:14-28;

July 16 – Psalm 65; Isaiah 55:1-13; Romans 8:9-17; Matthew 13:1-23;

July 17 – Psalm 25; 1 Samuel 18:5-30; Acts 11:19-30; Mark 1:29-45;

July 18 – Psalm 39; 1 Samuel 19:1-18; Acts 12:1-17; Mark 2:1-12;

July 19 – Psalm 119:25-48; 1 Samuel 20:1-23; Acts 12:18-25; Mark 2:13-22

July 20 – Psalm 37; 1 Samuel 20:24-42; Acts 13:1-12; Mark 2:23-3:6;

July 21 – Psalm 35; 1 Samuel 21:1-15; Acts 13:13-25; Mark 3:7-19;

July 22 – Psalm 116; Zephaniah 3:14-20; 2 Corinthians 1:3-7; Mark 15:14-20

July 23 – Psalm 86; Romans 8:18-25; Matthew 13:24-43

July 24 – Psalm 41, 52; 1 Samuel 24:1-22; Acts 13:44-52; Mark 4:1-20;

July 25 – Psalm 34; Jeremiah 16:14-21; Acts 14.1-18; Matthew 10:16-32

July 26 – Psalm 119:49-72; 1 Samuel 25:23-44; Acts 14:19-28; Mark 4:35-41;

July 27 – Psalm 67; 1 Samuel 28:3-20; Acts 15:1-11; Mark 5:1-20;

July 28 – Psalm 40; 1 Samuel 31:1-13; Acts 15:12-21; Mark 5:21-43;

July 29 – Psalm 138; 2 Samuel 1:1-16; Acts 15:22-35; Mark 6:1-13;

July 30 – Psalm 119:121-136; 1 Kings 3:5-12; Romans 8:26-34; Matthew 13:31-49

July 31 – Psalm 56, 57, 58; 2 Samuel 2:1-11; Acts 15:36-16:5; Mark 6:14-29

June

June 1 – Psalm 105:1-22; Ezekiel 18:1-32; Hebrews 7:18-28; Luke 10:25-37

June 2 – Psalm 107:1-32; Ezekiel 34:17-31; Hebrews 8:1-13; Luke 10:38-42

June 3 – Psalm 108:1-13; Ezekiel 43:1-12; Hebrews 9:1-14; Luke 11:14-23

June 4 – Psalm 33:12-22; Ezekiel 11:17-20; 1 Corinthians 12:4-13; John 20:19-23

June 5 – Psalm 44; Deuteronomy 11:13-19; 2 Corinthians 5:11-6:2; Luke 17:1-10

June 6 – Psalm 48; Deuteronomy 12:1-12; 2 Corinthians 6:3-7:1; Luke 17:11-19

June 7 – Psalm 53; Deuteronomy 13:1-11; 2 Corinthians 7:2-16; Luke 17:20-37

June 8 – Psalm 8, 84; Deuteronomy 16:18-20, 17:14-20; 2 Corinthians 8:1-16; Luke 18:1-8

June 9 – Psalm 54; Deuteronomy 26:1-11; 2 Corinthians 8:16-24; Luke 18:9-14

June 10 – Psalm 55; Deuteronomy 29:2-15; 2 Corinthians 9:1-15; Luke 18:15-30

June 11 – Psalm 150; Genesis 1:1-2:3; Matthew 28:16-20

June 12 – Psalm 64, 65; Deuteronomy 30:1-10; 2 Corinthians 10:1-18; Luke 18:31-43

June 13 – Psalm 61, 62; Deuteronomy 30:11-20; 2 Corinthians 11:1-21; Luke 19:1-10

June 14 – Psalm 72; Deuteronomy 31:30-32:14; 2 Corinthians 11:21-33; Luke 19:11-27

June 15 – Psalm 74; 2 Corinthians 12:1-10; Luke 19:28-40

June 16 – Psalm 73; 2 Corinthians 12:11-21; Luke 19:41-48

June 17 – Psalm 27; 2 Corinthians 13:1-14; Luke 20:1-8

June 18 – Psalm 100; Exodus 19:2-8; Romans 5:6-11; Matthew 9:35-10:15

June 19 – Psalm 77, 79; 1 Samuel 1:1-20; Acts 1:1-14; Luke 20:9-19

June 20 – Psalm 78:40-72; 1 Samuel 1:21-2:11; Acts 1:15-26; Luke 20:19-26

June 21 – Psalm 81, 82; 1 Samuel 2:12-26; Acts 2:1-21; Luke 20:27-40

June 22 – Psalm 83; 1 Samuel 2:27-36; Acts 2:22-36; Luke 20:41-21:4

June 23 – Psalm 88; 1 Samuel 3:1-21; Acts 2:37-47; Luke 21:5-19

June 24 – Psalm 98; Malachi 3:1-5; John 3:22-30

June 25 – Psalm 69; Jeremiah 20:7-13; Romans 5:15-19; Matthew 10:16-33

June 26 – Psalm 89:30-52; 1 Samuel 5:1-12; Acts 5:12-26; Luke 21:29-36

June 27 – Psalm 94, 95; 1 Samuel 6:1-16; Acts 5:27-42; Luke 21:37-22:13

June 28 – Psalm 101; 1 Samuel 7:2-17; Acts 6:1-15; Luke 22:14-23

June 29 – Psalm 66; Ezekiel 2:1-7; Acts 11:1-18; Luke 22:24-30

June 30 – Psalm 102; 1 Samuel 9:1-14; Acts 7:17-29; Luke 22:31-38

May

May 1 – Psalm 139; Job 23:1-12; John 1:43-51

May 2 – Psalm 26, 28; Daniel 4:28-37; 1 John 4:7-21; Luke 4:31-37

May 3 – Psalm 119:25-48; Daniel 5:1-12; 1 John 5:1-12; Luke 4:38-44

May 4 – Psalm 37; Daniel 5:13-30; 1 John 5:13-21; Luke 5:1-11

May 5 – Psalm 105; Daniel 6:1-15; 2 John 1-13; Luke 5:12-26

May 6 – Psalm 42, 43; Daniel 6:16-28; 3 John 1-15; Luke 5:27-39

May 7 – Psalm 23; Nehemiah 9:6-15; 1 Peter 2:19-25; John 10:1-10

May 8 – Psalm 41, 52; Colossians 1:1-14; Luke 6:1-11

May 9 – Psalm 45; Colossians 1:15-23; Luke 6:12-26

May 10 – Psalm 119:49-72; Colossians 1:24-2:7; Luke 6:27-38

May 11 – Psalm 50; Colossians 2:8-23; Luke 6:39-49

May 12 – Psalm 51; Colossians 3:1-11; Luke 7:1-17

May 13 – Psalm 138; Colossians 3:12-17; Luke 7:18-35

May 14 – Psalm 66; Deuteronomy 6:20-25; 1 Peter 2:1-10; John 14:1-14

May 15 – Psalm 56, 57, 58; Colossians 3:18-4:18; Luke 7:36-50

May 16 – Psalm 68; Romans 12:1-21; Luke 8:1-15

May 17 – Psalm 119:72-96; Romans 13:1-14; Luke 8:16-25

May 18 – Psalm 70, 71; Romans 14:1-12; Luke 8:26-39

May 19 – Psalm 106; Romans 14:13-23; Luke 8:40-56

May 20 – Psalm 75, 76; Romans 15:1-13; Luke 9:1-17

May 21 – Psalm 148; Isaiah 41:17-20; 1 Peter 3:8-18; John 15:1-8

May 22 – Psalm 80; Deuteronomy 8:1-10; James 1:1-15; Luke 9:18-27

May 23 – Psalm 78:1-39; Deuteronomy 8:11-20; James 1:16-27; Luke 11:1-13

May 24 – Psalm 119.97-120; James 5:13-18; Luke 12:22-31

May 25 – Psalm 24, 96; Ezekiel 1:1-28; Hebrews 2:5-18; Matthew 28:16-20

May 26 – Psalm 85, 86; Ezekiel 1:28-3:3; Hebrews 4:14-5:6; Luke 9:28-36

May 27 – Psalm 87, 90; Ezekiel 3:4-17; Hebrews 5:7-14; Luke 9:37-50

May 28 – Psalm 47; Ezekiel 39:21-29; 1 Peter 4:12-19; John 17:1-11

May 29 – Psalm 89; Ezekiel 4:1-17; Hebrews 6:1-12; Luke 9:51-62

May 30 – Psalm 94, 95; Ezekiel 7:10-27; Hebrews 6:13-20; Luke 10:1-17

May 31 – Psalm 72; 1 Samuel 1:1-20; Hebrews 3:1-6

April

Apr. 1 – Psalm 107; Jeremiah 23:9-15; Romans 9:1-18; John 6:60-71

Apr. 2 – Psalm 130; Ezekiel 37:1-14; Romans 6:16-23; John 11:1-44

Apr. 3 – Psalm 31; Jeremiah 24:1-10; Romans 9:19-23; John 9:1-17

Apr. 4 – Psalm 124, 125, 126, 127; Jeremiah 25:8-17; Romans 10:1-13; John 9:18-41

Apr. 5 – Psalm 128, 129; Jeremiah 25:30-38; Romans 10:14-21; John 10:1-18

Apr. 6 – Psalm 140, 142; Jeremiah 26:1-16; Romans 11:1-12; John 10:19-42

Apr. 7 – Psalm 141; Jeremiah 27:1-13; Romans 11:13-24; John 12:1-10

Apr. 8 – Psalm 137:1-9; Jeremiah 31:27-34; Romans 11:25-36; John 11:28-44

Apr. 9 – Psalm 22:1-22; Isaiah 45:21-25; Philippians 2:5-11; Mathew 26:36-75

Apr. 10 – Psalm 36:5-10; Isaiah 42:1-9; Hebrews 11:39-12:3; Mark 14:3-9

Apr. 11 – Psalm 71:1-12; Isaiah 49:1-6; 1 Corinthians 1:18-31; Mark 11:15-19

Apr. 12 – Psalm 69:6-21; Isaiah 50:4-9a; Hebrews 9:11-28; John 13:21-35

Apr. 13 – Psalm 78:14-25; Exodus 12:1-14a; 1 Corinthians 11:23-32; Luke 22:14-30

Apr. 14 – Psalm 40:1-13; Isaiah 52:13-53:12; Hebrews 10:1-25; John 18:1-40

Apr. 15 – Psalm 130; Job 14:1-14; 1 Peter 4:1-8; John 19:38-42

Apr. 16 – Psalm 118:14-29; Exodus 14:10-25; Colossians 3:1-4; John 20:1-18

Apr. 17 – Psalm 93, 98; Jonah 2:1-9; Acts 2:14-21; John 14.1-14

Apr. 18 – Psalm 114; Isaiah 30:18-21; Acts 2:26-47; John 15:15-31

Apr. 19 – Psalm 115; Micah 7:7-15; Acts 3:1-10; John 15:1-11

Apr. 20 – Psalm 148, 149; Acts 3:11-26; John 15:12-27

Apr. 21 – Psalm 136; Daniel 12:1-13; Acts 4:1-12: John 16:1-15

Apr. 22 – Psalm 104; Isaiah 25:1-9; Acts 4:13-31; John 16:16-33

Apr. 23 – Psalm 111; Genesis 8:6-16; 1 Peter 1:3-9; John 20:19-31

Apr. 24 – Psalm 4, 7; Daniel 1:1-21: 1 John 1:1-10; John 17:1-11

Apr. 25 – Psalm 145; Daniel 2:1-16; 1 John 2:1-11; John 17:12-19

Apr. 26 – Psalm 12, 13, 14; Daniel 2:17-30; 1 John 2:12-17; John 17:20-26

Apr. 27 – Psalm 18:20-50; Daniel 2:31-49; 1 John 2:18-29; Luke 3:1-14

Apr. 28 – Psalm 134, 135; Daniel 3:1-18; 1 John 3:1-10; Luke 3:15-22

Apr. 29 – Psalm 117; Daniel 3:19-30; 1 John 3:11-18; Luke 4:1-13

Apr. 30 – Psalm 116; Isaiah 43:1-12; 1 Peter 1:17-23; Luke 24:13-35

March

Mar. 1 – Psalm 32; Jonah 3:1-4:11; Hebrews 12:1-14; Luke 18:9-14

Mar. 2 – Psalm 37; Deuteronomy 7:6-11; Titus 1:1-16; John 1:29-34

Mar. 3 – Psalm 35; Deuteronomy 7:12-16; Titus 2:1-15; John 1:35-42

Mar. 4 – Psalm 30, 32; Deuteronomy 7:17-26; Titus 3:1-15; John 1:43-51

Mar. 5 – Psalm 51; Genesis 2:4b-9, 15-17, 25-3:7; Romans 5:12-21; Matthew 4:1-11

Mar. 6 – Psalm 44; Deuteronomy 8:11-20; Hebrews 2:11-18; John 2:1-12

Mar. 7 – Psalm 47, 48; Deuteronomy 9:4-12; Hebrews 3:1-11; John 2:13-22

Mar. 8 – Psalm 49, 53; Deuteronomy 9:13-21; Hebrews 3:12-19; John 2:23-3:15

Mar. 9 – Psalm 59, 60; Deuteronomy 9:23-10:5; Hebrews 4:1-10; John 3:16-21

Mar. 10 – Psalm 40, 54; Deuteronomy10:12-22; Hebrews 4:11-16; John 3:22-36

Mar. 11 – Psalm 55; Deuteronomy 11:18-28; Hebrews 5:1-10; John 4:1-26

Mar. 12 – Psalm 33:12-22; Genesis 12:1-8; Romans 4:1-17; John 3:1-17

Mar. 13 – Psalm 64, 65; Jeremiah 1:11-19; Romans 1:1-15; John 4:27-42

Mar. 14 – Psalm 61, 62; Jeremiah 2:1-13; Romans 1:16-25; John 4:43-54

Mar. 15 – Psalm 119:73-96; Jeremiah 3:6-18; Romans 1:28-2:11; John 5:1-18

Mar. 16 – Psalm 74; Jeremiah 4:9-28; Romans 2:12-24; John 5:19-29

Mar. 17 – Psalm 73; Jeremiah 5:1-9; Romans 2:25-3:18; John 5:30-47

Mar. 18 – Psalm 27; Jeremiah 5:20-31; Romans 3:19-31; John 7:1-13

Mar. 19 – Psalm 95; Exodus 17:1-7; Romans 5:1-11; John 4:5-42

Mar. 20 – Psalm 77, 79; Jeremiah 7:1-15; Romans 4:1-12; John 7:14-36

Mar. 21 – Psalm 78:40-72; Jeremiah 7:21-34; Romans 4:13-25; John 7:37-52

Mar. 22 – Psalm 81, 82; Jeremiah 8:18-9:6; Romans 5:1-11; John 8:12-20

Mar. 23 – Psalm 83; Jeremiah 10:11-24; Romans 5:12-21; John 8:21-32

Mar. 24 – Psalm 92; Jeremiah 11:1-20; Romans 6:1-11; John 8:33-47

Mar. 25 – Psalm 85, 87; Isaiah 52:7-12; Hebrews 2:5-10; John 1:9-14

Mar. 26 – Psalm 23; 1 Samuel 16:1-13; Ephesians 5:1-14; John 9:1-38

Mar. 27 – Psalm 89.1-29; Jeremiah 16:10-21; Romans 7:1-12; John 6:1-15

Mar. 28 – Psalm 97, 99, 100; Jeremiah 17:19-27; Romans 7:13-25; John 6:16-27

Mar. 29 – Psalm 119:121-144; Jeremiah 18:1-11; Romans 8:1-11; John 6:28-40

Mar. 30 – Psalm 73; Jeremiah 22:13-23; Romans 8:12-27; John 6:41-51

Mar. 31 – Psalm 102; Jeremiah 23:1-8; Romans 8:28-39; John 6:52-59

*Bolded Text: 1 Home Bible Study Weekly Readings

February

Feb. 1 – Psalm 72; Isaiah 54:1-17; Galatians 4:21-31; Mark 8:11-26

Feb. 2 – Psalm 42, 43; 1 Samuel 2:1-10; Galatians 5:1-15; John 8.31-36

Feb. 3 – Psalm 69:1-36; Isaiah 56:1-8; Galatians 5:16-24; Mark 9:2-13

Feb. 4 – Psalm 75, 76; Isaiah 57:3-13; Galatians 5:25-6:10; Mark 9:14-29

Feb. 5 – Psalm 27; Habakkuk 3:1-19; 1 Corinthians 2:1-11; Matthew 5:13-20

Feb. 6 – Psalm 80; Isaiah 58:1-12; Galatians 6:11-18; Mark 9:30-41

Feb. 7 – Psalm 78:1-39; Isaiah 59:1-15; 2 Timothy 1:1-14; Mark 9:42-50

Feb. 8 – Psalm 119:97-120; Isaiah 59:15-21; 2 Timothy 1:15-2:13; Mark 10:1-16

Feb. 9 – Psalm 146, 147; Isaiah 60:1-17; 2 Timothy 2:14-26; Mark 10:17-31

Feb. 10 – Psalm 88; Isaiah 61:1-9; 2 Timothy 3:1-17; Mark 10:32-45

Feb. 11 – Psalm 136: Isaiah 61:10-62:5; 2 Timothy 4:1-22; Mark 10:46-52

Feb. 12 – Psalm 119:1-16; 1 Corinthians 3:1-9; Matthew 5:21-37

Feb. 13 – Psalm 89:30-52; Isaiah 63:1-6; 1 Timothy 1:1-17; Mark 11:1-11

Feb. 14 – Psalm 99, 100; Isaiah 63:7-14; 1 Timothy 1:18-2:8; Mark 11:12-26

Feb. 15 – Psalm 101, 109:1-31; Isaiah 63:15-64:9; 1 Timothy 3:1-16; Mark 11:27-12:12

Feb. 16 – Psalm 105:1-22; Isaiah 65:1-12; 1 Timothy 4:1-16; Mark 12:13-27

Feb. 17 – Psalm 102; Isaiah 65:17-25; 1 Timothy 5:17-25; Mark 12:28-34

Feb. 18 – Psalm 107:33-43, 108:1-13; Isaiah 66:1-6; 1 Timothy 6:6-21; Mark 12:35-44

Feb. 19 – Psalm 71; Leviticus 19:1-18; 1 Corinthians 3:10-23; Matthew 5:38-48

Feb. 20 – Psalm 106.1-18; Ruth 1:1-14; 2 Corinthians 1:1-11

Feb. 21 – Psalm 120, 121, 122, 123; Ruth 1:15-22; 2 Corinthians 1:12-22

Feb. 22 – Psalm 119:145-176; Ruth 2:1-13; 2 Corinthians 1:23-2:17

Feb. 23 – Psalm 131, 132, 133; Ruth 2:14-23; 2 Corinthians 3:1-18

Feb. 24 – Psalm 33; Ruth 3:1-18; 2 Corinthians 4:1-12

Feb. 25 – Psalm 137:1-9, 144; Ruth 4:1-22; 2 Corinthians 4:13-5:10; Matthew 6:1-16

Feb. 26 – Psalm 99; Exodus 24:12-18; Philippians 3:7-14; Matthew 17:1-9

Feb. 27 – Psalm 9, 15; Deuteronomy 6:1-15; Hebrews 1:1-14; John 1:1-18

Feb. 28 – Psalm 36, 39; Deuteronomy 6:16-25; Hebrews 2:1-10; John 1:19-28

*Bolded Text: 1 Home Bible Study Weekly Readings

December/January

Dec. 25 – Psalm 96; Isaiah 9:2-7; Titus 2:11-14; Luke 2:1-20

Dec. 26 – Psalm 28, 30; 2 Chronicles 24:17-22; Acts 6:1-7

Dec. 27 – Psalm 97, 98; Proverbs 8:22-30; John 13:20-35

Dec. 28 – Psalm 2, 26; Isaiah 49:13-23; Matthew 18:1-14

Dec. 29 – Psalm 18:1-20; Isaiah 12:1-6; Revelation 1:1-8; John 7:37-52

Dec. 30 – Psalm 20, 21:1-13; Isaiah 25:1-9; Revelation 1:9-20; John 7.53-8.11

Dec. 31 – Psalm 46, 48; Isaiah 26:1-9; 2 Corinthians 5:16-6:2; John 8:12-19

Jan. 1, 2017 – Psalm 8; Exodus 34:1-8; Philippians 2:9-13; Luke 2:15-21

Jan. 2 – Psalm 34; Genesis 12:1-7; Hebrews 11:1-12; John 6:35-51

Jan. 3 – Psalm 68; Genesis 28:10-22; Hebrews 11:13-22; John 10.7-17

Jan. 4 – Psalm 85, 87; Exodus 3:1-12; Hebrews 11:23-31; John 14:6-14

Jan. 5 – Psalm 2, 110:1-7; Joshua 1:1-9; Hebrews 11:32-12:2; John 15:1-16

Jan. 6 – Psalm 46, 97; Isaiah 52:7-10; Revelation 21:22-27; Matthew 12:14-21

Jan. 7 – Psalm 103; Isaiah 52:3-6; Revelation 2:1-7; John 2:10-11

Jan. 8 – Psalm 89:1-29; Isaiah 42:1-9; Acts 10:34-38; Matthew 3:13-17

Jan. 9 – Psalm 1, 2, 3; Isaiah 40:12-23; Ephesians 1:1-14; Mark 1:1-13

Jan. 10 – Psalm 5, 6; Isaiah 40:25-31; Ephesians 1:15-23; Mark 1:14-28

Jan. 11 – Psalm 119:1-24; Isaiah 41:1-16; Ephesians 2:1-10; Mark 1:29-45

Jan. 12 – Psalm 18:1-19; Isaiah 41:17-29; Ephesians 2:11-22; Mark 2:1-12

Jan. 13 – Psalm 16, 17; Isaiah 42:1-17; Ephesians 3:1-13; Mark 2:13-22

Jan. 14 – Psalm 20, 21:1-13; Isaiah 43:1-13; Ephesians 3:14-21; Mark 2:23-3:6

Jan. 15 – Psalm 40:1-10; Isaiah 49:1-7; 1 Corinthians 1:1-9; John 1:29-41

Jan. 16 – Psalm 25; Isaiah 44:6-23; Ephesians 4:1-16; Mark 3:7-19

Jan. 17 – Psalm 26, 28; Isaiah 44:9-20; Ephesians 4:17-32; Mark 3:19-35

Jan. 18 – Psalm 38; Isaiah 44:24-45:7; Ephesians 5:1-14: Mark 4:1-20

Jan. 19 – Psalm 37; Isaiah 45:5-17; Ephesians 5:15-33; Mark 4:21-34

Jan. 20 – Psalm 31; Isaiah 45:18-25; Ephesians 6:1-9; Mark 4:35-41

Jan. 21 – Psalm 30, 32; Isaiah 46:1-13; Ephesians 6:10-24; Mark 5:1-20

Jan. 22 – Psalm 139:1-17; Amos 3:1-8; 1 Corinthians 1:10-17; Matthew 4:12-23

Jan. 23 – Psalm 41, 52; Isaiah 48:1-11; Galatians 1:1-17; Mark 5:21-43

Jan. 24 – Psalm 45; Isaiah 48:12-21; Galatians 1:18-2:10; Mark 6:1-13

Jan. 25 – Psalm 119:49-72; Isaiah 49:1-12; Galatians 2:11-21; Mark 6:13-29

Jan. 26 – Psalm 50; Isaiah 49:13-23; Galatians 3:1-14; Mark 6:30-46

Jan. 27 – Psalm 40, 54; Isaiah 50:1-11; Galatians 3:15-22; Mark 6:47-56

Jan. 28 – Psalm 55; Isaiah 51.1-18; Galatians 3:23-29; Mark 7:1-23

Jan. 29 – Psalm 37:1-18; Micah 6:1-8; 1 Corinthians 1:18-31; Matthew 5:1-12

Jan. 30 – Psalm 56, 57, 58; Isaiah 51:17-23; Galatians 4:1-11; Mark 7:24-37

Jan. 31 – Psalm 61, 62; Isaiah 52:1-12; Galatians 4:12-20; Mark 8:1-10

*Bolded Text: 1 Home Bible Study Weekly Readings